Propozice

Podmínky účasti v dostihu spolu se stanovením dotací za vítězství a umístění.

V propozicích, zveřejňovaných Jockey Clubem vždy několik týdnů před příslušným dostihovým dnem, jsou pro všechny dostihy, které se ten den poběží, uvedeny tyto informace:

  • Oficiální název dostihu.
  • O jakou kategorii dostihu se jedná, na jakou vzdálenost se běží a jestli jde o cenu nebo handicap.
  • Celková výše dotací, jejich rozdělení mezi umístěné koně a případné majitelské prémie.
  • Kteří koně se dostihu smí zúčastnit a jakou ponesou hmotnost, také případná omezení pro jezdce (žáci, amatéři apod.).
  • Jaký poplatek musí majitel zaplatit při přihlášení a jaké jsou termíny pro přihlášku.

Jedná se tedy především o informace pro trenéry a majitele, do kterých dostihů mohou své koně hlásit a co s tím je spojeno. Shrnutí pro diváky je potom v programu u jednotlivých dostihů.

Jedna drobná výjimka se týká klasických dostihů, pro které se propozice vypisují vždy už začátkem příslušného roku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.