NSČ

Nejvyšší startovací číslo, resp. žádost o něj.

Když trenér hlásí koně do dostihu, může pro něj zažádat o nejvyšší startovací číslo. Znamená to, že pokud to bude možné, bude daný kůň startovat z nejvíc vnějšího boxu – což je většinou nevýhoda – a bude zaváděn do boxu jako poslední, což je výhoda u nervózních koní, kterým čekání ve startovacím boxu nedělá dobře.

Pokud si takto zažádá víc trenérů, budou nejvyšší čísla a pořadí zavádění mezi nimi rozlosovány.

Občas se používá víceméně žertem i výraz PSČ jako poslední startovací číslo.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.