„Tady to jsou ti koně, co poběží v dostihu, že jo?“
„Přesně tak, kromě toho se tam dozvíš, kdo ho jede, komu patří a jakou ponese hmotnost.“
„Jasně, dobře, to pak nastuduju. A co jsou tyhle čísla a zkratky, co jim vůbec nerozumím?“
„To je, jak ten kůň běžel v posledních dostizích. Příští dostih si dáme pauzu a já ti to vysvětlím.“

Popis koně
Popis koně v dostihovém programu
Popis koně v programu
Popis jiného koně v dostihovém programu

Pod údaji popisujícími dostih se nachází informace o jednotlivých účastnících, podobné jako na obrázcích výše.

Začíná se číslem, které kůň v tomto dostihu ponese a které v českých podmínkách zároveň znamená, ze kterého startovního boxu bude kůň vybíhat. Čím vyšší číslo je, tím dál bude začínat od vnitřního okraje dráhy.

Následuje jméno koně. Jen pro informaci jméno může mít nanejvýš 18 znaků, a to včetně mezer. V závorce za jménem může být uveden zkratkou země původ koně, pokud nic uvedeno není, jde o koně z České republiky. Následovat může několik písmen kurzívou, určujících specifické okolnosti týkající se tohoto koně v dostihu. „p“ u Giselle v tomto případě znamená, že trenér zažádal o poslední místo v boxech, další zkratky mohou znamenat, že kůň používá speciální výstroj, například stínidla.

Další čísla se týkají hmotnosti, kterou kůň v dostihu ponese. Tučně je uvedena skutečná nesená váha po všech úpravách. Jak se tato hmotnost určuje, to je uvedeno v popisu dostihu. V závorce je uvedeno handicapové hodnocení koně. „1,5“ u Rumpl Cimpr Campra značí, že kůň ponese o 1,5 kilogramu méně kvůli tzv. úlevě, kterou má Michal Hrouda, protože ještě není žokejem. „+0,5“ na samotném konci prvního řádku u Giselle zase znamená, že klisna ponese o půl kilogramu víc, než by podle předpisu měla, a to z toho důvodu, že David Liška prostě váží 56 kilogramů místo 55,5 kilogramu, které by správně měla nést.

Michal Hrouda a David Liška jsou vcelku zjevně jezdci, kteří koně v dostihu pojedou.

Další řádek nám poví něco o samotném koni a hlavně jeho původu. Číslo na jeho začátku představuje stáří koně. Zkratka za ním informuje o jeho barvě a pohlaví. Oba koně jsou hnědáci (hd). Mohou být například také ryzáci (r) nebo bělouši (b). Rumpl Cimpr Campr je valach (v), Giselle zase klisna (a). Hřebec by se poznal podle toho, že by tam žádné písmeno nebylo a zkratkami by se popisovala pouze barva.

Řádek pokračuje informacemi o rodové linii koně, postupně jde o jeho otce, jeho matku a otce matky, vždy s uvedenou zemí původu daného koně. O kousek dál je potom uveden chovatel koně, tj. majitel jeho matky v době jeho narození.

Zůstaneme ještě na levé straně. Na dalším řádku se nachází nejprve majitel koně, za ním pak jeho trenér. Pod nimi jsou uvedeny barvy stáje, které na sobě bude mít jezdec, který koně povede, nejprve dres, poté čapka. Při samotném dostihu poznáte koně nejlépe právě podle těchto barev.

Vpravo pod jménem jezdce se nachází souhrn výsledků koně za letošní a loňský rok. Začíná se počtem startů, následuje počet vítězství, počet umístění na tabuli (tj. do pátého místa) a celkové dotace získané v daném roce. Můžeme se tak dovědět, že Giselle před rokem startovala v 7 dostizích, z toho 2 vyhrála, 4x skončila druhá až pátá a vydělala svým majitelům 43 100 korun.

O dalších 4 řádcích se mluví často jako o „formě“. Jedná se o stručný popis posledních čtyř dostihů, ve kterých kůň startoval, z nějž se dá velmi zhruba vyčíst, jak na tom kůň je, kdybyste se rozhodli sázet.

Začíná se identifikačním číslem dostihu (podstatné jen tehdy, kdybyste ho chtěli vyhledávat). Následuje datum a zkratka, jestli šlo o handicap nebo cenu. Další zkratka znamená dráhu, kde se závod odběhl. Vidíme tak, že Rumpl Cimpr Campr běhal v pražské Chuchli a v Karlových Varech, kdežto Giselle k chuchelským startům přidala jeden ve Slušovicích.

Následují údaje, které známe z popisu dostihu. Nejprve jestli šlo o rovinový (R) nebo jiný dostih, dále jaké kategorie byl a na jakou distanci se běžel.

Dále jsme informováni o tom, který jezdec koně v daném dostihu jel a jakou váhu kůň nesl. Poté se dozvíme, jak úspěšný byl – číslo před lomítkem znamená pořadí, ve kterém doběhl, číslo za ním počet koní, kteří se daného dostihu zúčastnili. Dlouhá řada relativně nesrozumitelných čísel a zkratek představuje výrok rozhodčích, což je téma, které přesahuje rozsah tohoto článku.

Blížíme se ke konci řádku, pro srozumitelnost to teď vezmeme od konce. Na závěr je jméno koně, který daný dostih vyhrál, před ním je čas, ve kterém doběhl náš kůň, a číslo před ním značí sázkový kurz, který na našeho koně byl v okamžiku startu.

Možná nejlepší bude konkrétní příklad. Vezměme si poslední řádek u Rumpl Cimpr Campra. Daný dostih se běžel 5. srpna 2018 v Karlových Varech, šlo o rovinový dostih IV. kategorie na 1600 metrů. Koně jel v tomto dostihu jezdec W. Schou, kůň nesl 59 kilogramů a skončil třetí v poli 10 koní. Doběhl dvě a čtvrt délky za druhým koněm v tomto dostihu, odskakoval v kurzu 100:10, tj. 10:1, doběhl v čase 1 minuta, 41 sekund a 11 setin a v daném dostihu vyhrál kůň Rolaliza.

Jinak pokud byste něco z této záplavy informací zapomněli, bývá na začátku dostihového programu vždy všechno výše uvedené znovu stručně vysvětleno.