„A co se teď vlastně běží?“
„Tady to máš napsaný.“
„Počkej ale, to je hrozný zmatek, tomu vůbec nerozumím teď.“
„Dobře – tohle bude míle pro trojročky, kteří ještě nevyhráli, a ten zbytek ti vysvětlím cestou zpátky ve vlaku.“

Popis dostihu v programu

Každý dostih je v programu uveden podobně, jako vidět na výše uvedené ilustraci. Pojďme si nyní probrat jednotlivé položky. V jiném článku se dostaneme k popisu startujících koní, který u každého dostihu za tímto úvodem následuje.

Dvě čísla v levém horním rohu znamenají pořadí dostihu a plánovaný čas startu. Dostihů se při každém dostihovém dni běhá 6 až 10, zhruba v půlhodinových intervalech. Pořadí dostihu se vám často hodí při sázení jako identifikace závodu, na který chcete vsadit.

Vpravo velkým tučným písmem následuje celý oficiální název dostihu. Pod ním se nachází hlavní údaje, podle kterých se pozná, jaký dostih se poběží.

Na českých drahách se běhají nejčastěji rovinové dostihy (jako u příkladu na obrázku nahoře). Kromě toho můžete narazit na údaj, že se běží přes proutěné překážky (zkráceně proutky), steeplechase nebo steeplechase crosscountry. Vysvětlení opět přijde v jiném článku, až se budeme věnovat i překážkovým dostihům.

Následují údaje, o jakou kategorii dostihu se jedná, na jakou distanci se běží – u rovinových dostihů se vzdálenosti pohybují většinou od 1000 do 3200 metrů – a jestli jde o handicap nebo cenu. Sdělení, že jde o „I. oddělení“, se nevyskytuje příliš často – jen tehdy, jestliže se do určitého dostihu přihlásilo příliš mnoho koní a daný dostih se tedy rozdělil na více „oddělení“.

Spodní rámeček začíná informací o výši dotace, tj. kolik peněz si mezi sebe rozdělí koně na prvních místech, přičemž v závorce je uvedeno přesné rozdělení pro koně na příslušném pořadí. U některých dostihů je navíc možnost získat majitelské prémie pro koně českého chovu (tj. dosáhnout na ně mohou jen ti koně, kteří nemají za jménem v závorce zkratku jiného státu).

Pokračuje se údajem o tom, pro koně jakého věku je dostih určen, za ním pak následuje vysvětlení, jak se stanoví hmotnost, kterou kůň ponese. V tomto případě tříletí koně ponesou tolik, kolik činí jejich handicap minus 2,5 kilogramu, kdežto starším se k jejich handicapu 4 kilogramy přičtou.

Poslední jsou už pro diváka víceméně okrajové informace o tom, jaké zápisné museli majitelé zaplatit při přihlášení koně do dostihu.