„Takže teď se běží pětka, že? To nás ani moc nezajímá, ne?“
„Tak nepoběží tam žádní super koně, ale zajímavý to může být zrovna tak.“
„A ten hlavní dostih dneska, co že to vlastně je?“
„Listed. To je víc než jednička, skoro jako grupový dostih. Je to trochu složitý.“

V popisech dostihů je jednou z podstatných informací to, o dostih jaké kategorie se jedná. Nejméně kvalitní dostihy, které se u nás jezdí, mívají kategorii V (používají se většinou římské číslice), a s tím, jak čísla klesají až k I, se zvyšuje i předpokládaná kvalita koní, kteří se jich zúčastní. Bohužel tak jednoduché to nebude.

Dostihy „nulté“ – té nejvyšší a nejlepší – kategorie se nazývají grupové (od anglického group neboli skupina). Skupiny jsou tři a opět platí, že čím nižší číslo, tím větší prestiž a kvalitu bude dostih mít. Dostihy takovýchto kategorií mají největší věhlas a není jich mnoho.

U nás se jako „grupové“ označují dva dostihy – české Derby a jeden z dostihů Evropského poháru žokejů, oba se běží na pražském závodišti v Chuchli. Ani ty ale nejsou uznávané jako grupové mezinárodně, protože dostihy v ČR nedosahují přece jen takové kvality jako na západ od našich hranic.

Další komplikaci představují dostihy Listed (volně přeloženo jako „registrované“) označované L, které představují mezistupeň mezi grupovými dostihy a dostihy označovanými pomocí kategorií – sem patří velká část významnějších českých dostihů.

Kvůli zjednodušení uvádím teoretické pořadí významu a kvalitu dostihu v řazení podle skupin a kategorií: Gr-1 > Gr-2 > Gr-3 > L > I > II > III > IV > V.

Ještě se sluší připomenout informaci, která může a nemusí být zjevná – čím lepší je kategorie dostihu, o tím víc peněz se běží. Není to stoprocentní pravidlo, ale není nic překvapivého, že v okresním přeboru se nebudou točit milióny jako v anglické Premier League.