„Já to stále nechápu, podle čeho se pozná, jakou váhu ti koně mají nést?“
„To je různý: v handicapu třeba nesou váhu podle toho, jaký mají handicap…“
„Počkej, cože? V handicapu nesou váhu podle handicapu, to je blbost, ne?“
„Tohle je trochu komplikovaný. Zařaď mozek na vyšší rychlost, jdeme na vysvětlování.“

To, jak je kůň naložený, není nahodilé, respektive není to prostě tak, že kolik váží jezdec, tolik toho kůň nese. V každém dostihu je pro každého koně stanovená přesná zátěž, do níž se počítá, kolik váží jezdec se vším svým vybavením včetně sedla. Pokud tato hmotnost nedosahuje předepsané hodnoty, doplní se do kapes pod sedlo olověné destičky, kterými se hmotnost doplní právě na tu stanovenou. Nutno říci, že pokud náhodou jezdec s vybavením váží více, nedá se nic dělat, nic se neodečítá a kůň zkrátka běží zatížený víc, než kolik má předepsáno.

Existují v zásadě dva typy dostihů – cena a handicap. U prvního druhu se nesená váha určuje podle konkrétních kritérií. Méně například nesou klisny nebo mladší koně, více naloženo zase dostávají koně, kteří už nějaký dostih vyhráli. Vždy jde ale o přesná čísla, která jsou uvedena v propozicích k dostihu.

U dostihů zvaných handicap se ke stanovení váhy používá hodnocení se stejným názvem – handicap. To může vést k jistému zmatení, protože je možné povědět, že nějaký kůň má nějaký handicap (hodnocení), a zároveň, že tento kůň běží v nějakém handicapu (dostihu).

Handicap určují tzv. handicappeři po každém dostihu, kterého se daný kůň zúčastní. Pokud byl úspěšný a běžel lépe, než běhal dřív, handicap (hodnocení) se mu zvýší. Jestliže naopak zaostal za předchozími výsledky, jeho handicap klesne.

Dosahuje se tak toho, že handicapy (dostihy) bývají mnohem vyrovnanější než jiné typy závodů. Kůň, u kterého se dá čekat, že poběží lépe, nese větší hmotnost a běží se mu tak hůř než koni, který tak zatížený není. Pokud jsou handicappeři přesní, bývají doběhy handicapových dostihů velmi těsné, tyto závody jsou velmi napínavé a obtížněji se na ně sází.

Konkrétní váha, kterou kůň ponese, pak závisí tedy na jeho handicapu a délce dostihu. Poslední drobná klička se týká kategorie jezdců zvaných žáci či amatéři, kteří dostávají tzv. úlevu, takže jejich koně mohou nést o něco menší hmotnost, než by jinak v daném dostihu měli předepsanou. Všechny tyto údaje se dají vyčíst v programu.