„A z čeho vlastně ti majitelé ty koně platí?“
„No hlavně z vlastních peněz, ale občas můžou i něco vyhrát. Vidíš, tady v programu.“
„No ale 30 tisíc, to není úplně moc.“
„To ne, a navíc se to rozdělí mezi prvních pět. Ale tohle je čtverkový dostih, třeba Derby se běží o dva a půl miliónu.“ .

popisu každého dostihu je uvedeno, jaká je s ním spojená dotace. Jedná se o sumu, která se rozdělí mezi prvních pět koní v cíli, výjimečně, v případě velkých dostihů jako Derby, potom mezi prvních sedm. Největší část – polovinu – dostane vítěz, další koně potom dostanou podle pořadí vždy příslušně nižší částku.

Nejbohatěji dotovaným dostihem u nás je zářijový dostih nazvaný příznačně EJC Million, dotace je v tomto případě sto tisíc eur. O něco méně si mezi sebe rozdělí nejlepší koně z červnového českého Derby. V našich podmínkách platí, že za vysokou se začíná považovat dotace dostihu půl miliónu korun a více.  Dostihy nižších kategorií pak mohou počítat maximálně s několika desítkami tisíc korun.

Obecně platí, že čím dotovanější dostih je, tím vyšší má kategorii, ale úměra mezi těmito dvěma charakteristikami není úplně přímá a nezbytná. Podle mezinárodních pravidel označování minimálně grupových dostihů platí, že se jejich kategorie určuje podle kvality koní, kteří se jich zúčastnili v posledních několika letech. Dotace tedy slouží právě k tomu, aby takovéto koně přitáhly a závodu zajistily prestiž. A naopak se dá očekávat, že dostih vyšší kategorie přitáhne více pozornosti diváků a médií a tudíž i sponzorů, jejichž příspěvky jsou hlavním zdrojem dotací.

Na závěr bych ještě zmínil, že na západ od nás bývají dotace řádově vyšší, velmi zhruba by se dalo říci, že částky, které dostanou u nás majitelé vítězů v korunách, se v Německu, Francii a především Velké Británii vyplácí v eurech, resp. librách.

Čas od času se v programech dostihů objevuje i zmínka o majitelských a jiných prémiích. Jedná se o podporu českých majitelů a koní českého chovu, kteří jako jediní na tyto prémie mají nárok. Obdobné pobídky jsou běžné na celém světě.