Závody na koních doprovázejí lidstvo od nepaměti v mnoha různých podobách. Vždy jde o soulad jezdce a koně, ať už jde o dovednostní soutěže třeba u Mongolů nebo o sportovní jezdectví, jak ho známe z Olympijských her.

U dostihů je ale zdaleka největší důraz kladen na samotného koně, oni se stávají hvězdami, ne ti, kdo na nich sedí. V jistém smyslu dostihy představují jen vyhodnocení toho, jak kvalitní je chov.

V této části najdete zajímavé pasáže z nedlouhé historie dostihového sportu, ať už z jeho prvopočátků nebo let relativně nedávných.

Anglický plnokrevník

Anglický plnokrevník je samostatné plemeno koní, podle některých to nejrychlejší. Jeho historie je však relativně nedlouhá a dá se díky přesným záznamům přesně vystopovat.