Klasifikace

Každoročně vydávané hodnocení výkonů českých dostihových koní.

Jedná se o číselné hodnocení koní za jejich jednotlivé výkony v uplynulé sezoně, udávané podobně jako handicap v kilogramech. Klasifikaci sestavují stejní handicappeři, kteří koni přidělují handicap v průběhu sezony.

Většinou jde o výkony ve velkých dostizích, kde jsou výsledky kvůli silné konkurenci hodnoceny nejvýše – opět stejně jako u handicapů. Kromě výkonů českých koní se do Klasifikace zaznamenávají i výkony zahraničních koní, kterých dosáhli v České republice.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.