Hyrdy

Slangový výraz pro proutěné překážky.

Pochází patrně z anglického hurdles, tj. proutěné překážky.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.