Moje autorská práva

Neexistují. Asi bych měl správně napsat, že se jich vzdávám, ale za sebe to vnímám tak, že nic takového neexistuje. Chápu, že podle zákona jsou některá z těchto práv nezadatelná, ale je velmi nepravděpodobné, že bych vyvíjel nějakou aktivitu, i kdybyste tato práva porušovali.

Zde bych rád poznamenal, že celý koncept toho, že dílo je mým nebo něčím majetkem, je mi z duše protivný. Ve chvíli, kdy se ode mne slova oddělí, přestávají být se mnou spojená a zaslouží si respekt proto, jaká jsou, nikoliv proto, že pocházejí ode mne. I proto vyvíjím jisté úsilí na to zůstat v anonymitě – pokud chcete, zabývejte se slovy, nikoliv mou osobou.

Cizí autorská a obdobná práva

Výše uvedené nemá naznačovat, že sám skutečné či formální nároky druhých neuznávám, právě naopak, snažím se je až úzkostlivě dodržovat.

Text

Všechno, co je na tomto webu, prošlo přes mou hlavu a mé prsty, nic není plagiát, ani doslovný, ani myšlenkový.

Pokud jde o nejnovější zprávy, vždy uvádím jen zcela základní informace a celý článek, ze kterého jsem čerpal, aby si ho kdokoliv, kdo chce vědět jen trochu víc, musel otevřít i zdroj.

Fotografie

Drtivou většinu fotografií a obrázků na tomto webu používám s výslovným svolením jejich tvůrce. Na tyto fotografie se vztahuje licence Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Creative Commons Licence

Několik obrázků, především ze zahraničí, jsem převzal ze serveru Wikimedia Commons, kde jsou k dispozici pod různými druhy volných licencí. Pokud se takový obrázek někde objeví, vede z něj odkaz na stránku se zdrojem, kde si můžete přečíst, jakou konkrétní licencí je ošetřen a kdo je jeho autorem.

Videa

V některých rubrikách používám videa ze serveru YouTube. Zveřejnili je tam jejich autoři a opět je možné se prostřednictvím odkazu dostat k původnímu zdroji a zde si ověřit, za jakých okolností a k jakým účelům je možné dané video použít.

Osobnostní práva

Jsem přesvědčen, že kdykoli mluvím o nějaké fyzické či právnické osobě, o koni nebo o jiném subjektu, činím tak v rámci povolených licencí, v přiměřené míře, bez zlého úmyslu a nikoliv za účelem obohacení.