Obecné prohlášení

Nejsem si vědom, že bych shromažďoval, natož vyžadoval něčí osobní údaje a používal soubory cookie. Pokud se tak děje, nemám sebemenší zájem cokoliv z toho využívat, v neposlední řadě kvůli tomu, že nevím jak. Pokud tímto porušuji nějaké předpisy, určitě si zasloužím likvidační pokutu, několik let ve vězení a popravu rozčtvrcením, je jedno, v jakém pořadí.

Shromažďování údajů jinými osobami

Pokud přesto prostřednictvím nebo v souvislosti s tímto webem přesto osobní údaje shromažďuje, činí tak bez mého vědomí a proti mé vůli. V mezích svých technických možností a schopností dělám vše pro to, aby tomu tak nebylo, konkrétně nepoužívám žádné pluginy pro systém WordPress, u kterých se dá předpokládat, že by sběr osobních údajů prováděly.

Nemohu ale nést odpovědnost za vše, na internet se vydáváte na vlastní nebezpečí a vždy byste měli dodržovat zásady opatrnosti přiměřené tomu, jak moc chcete tyto informace chránit.