Dostihový rok

„Proč se Svatováclavská cena běhá v srpnu?“
„Z tradice.“
„Počkej, jak to z tradice? Dyť svatý Václav je až na konci září.“
„V té době se ten dostih běhal, když se zakládal. Ale z tradice se jmenuje stejně, i když se jeho termín přesunul.“

Sezóna v České republice se skládá z jednodenních mítinků na různých závodištích, na kterých se většinou běží jeden či více dostihů vyšší kategorie, podle kterých se danému mítinku říká, např. české Derby (dostih) se pořádá v rámci Derby dne (mítinku).

Dostihový rok v ČR tradičně začíná v dubnu Gomba Handicapem a končívá v říjnu Cenou prezidenta anebo Pražským zimním favoritem. Prostor mezi nimi vyplňuje běžný dostihový provoz a různě významné vrcholové dostihy.

Běžný dostihový provoz většinou představují handicapy III. a nižší kategorie pro tříleté, resp. čtyřleté a starší koně. I na těch nejdůležitějších mítincích, jako je Derby či EJC, se jich několik běží. Představují příležitost pro koně, kteří nemají na vrcholné závody, případně možnost se před takovými závody rozběhat.

Další součástí jsou dostihy pro dvouletý a tříletý neboli klasický ročník. Začátkem roku, zhruba do července, se pořádají zvláštní dostihy speciálně pro tříročky, ve kterých si mohou po měsících tréninku buď osahat skutečný dostih nebo si poměřit síly před nastávajícími klasickými dostihy v tzv. předzkouškách. Velká část první poloviny sezony se tak točí právě kolem nich.

Od června zase začíná vstupovat do hry dvouletý ročník, tj. úplní nováčci. Postupně se rozběhávají a ukazují co v nich je, aby se potom koncem sezóny představili ve vrcholech pro dvouročky, Ceně zimního favorita a Ceně zimní královny, která je určena jen klisnám.

I když se pro starší koně i na jaře pořádá několik velkých dostihů, to hlavní, tj. dostihy nejvyšších kategorií, na ně čeká také až koncem léta a na podzim. Právě tehdy dostanou příležitost poměřit se s nejlepšími tříročky v dostizích, které často předznamenávají, kdo bude mít šanci v anketách o nejlepší koně roku.

Relativně nedávnou historii pak má jedna z nejdůležitějších událostí v českém turfu – Evropský pohár žokejů neboli EJC. Jedná se o snahu propojit český a evropský či světový turf pozváním jezdců z různých států, kteří se poměří v několika velmi dobře dotovaných dostizích. I když tak většina dostihů na tomto mítinku nemá tradici nikterak dlouhou, rychle si získaly prestiž a pro diváky má celý mítink atmosféru, kterou jinak zažijí jen při Derby.

Program se mezi jednotlivými roky příliš nemění, i když občas ke změnám dochází, aby termíny vrcholových dostihů příliš nekolidovaly a nebyly blízko u sebe a mohlo se jich tak účastnit co nejvíce špičkových koní. Právě tak došlo k tomu, že se Svatováclavská cena posunula o měsíc dozadu. Stejně tak se občas mění místa, kde se konkrétní dostihy pořádají, například Jarní cena klisen se v Mostě běhá teprve několik let.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.