Blacktype

„Hele, teď jsem někde četl, že je nějaký kůň blacktype. To jako že je černý?“
„Ne, to jako že je fakt dobrý.“
„Takže když je kuň dobrý, tak je blacktype?“
„Ne, musí vyhrát blacktype dostih. Nebo se v něm umístit. Zase je to na delší vysvětlování.“

Abychom mohli vysvětlit, co výraz blacktype znamená, bude nejlepší popsat, jak a proč vlastně vznikl.

Při dražbách mladých koní se vždy uvádí jejich rodokmen. Obzvlášť úspěšné předky spolu s dostihy, ve kterých úspěchu dosáhli, bylo ve zvyku označovat tučným písmem, které se v tiskařské mluvě označuje právě výrazem blacktype.

I když všeobecně panovala shoda, dlouho ale nebylo jednoznačně dáno, který dostih má takovou kvalitu, aby stálo za to koně po vítězství nebo umístění v něm tučným písmem označit. Proto se spolek dražebníků rozhodl na mezinárodní úrovni zavést jasná pravidla, co blacktype je a co není.

Dříve neoficiální označení dostihů jako Group 1 až 3 a Listed dostalo jasná pravidla, spočívající v tom, že oficiálně se za takový dostih může považovat pouze dostih, který takto označila příslušná komise. Rozhoduje podle výše dotací, ale především podle toho, jak kvalitní koně se dostihu účastnili v dřívějších letech. Může se tak stát, že některý dostih svůj status vylepší a jiný naopak o prestiž přijde. V něčem to připomíná michelinské hvězdičky.

Nyní tedy víme, které dostihy jsou blacktype. Kůň, který se smí oficiálně nazývat blacktype, je kůň, který v některém takovém dostihu zvítězí nebo se umístí do třetího místa. Vítěz má navíc právo, aby byl v dražebním katalogu uváděn velkým písmem, například SUBWAY DANCER, kdežto „pouze“ umístěný kůň se musí spokojit s velkými písmeny na začátku.

Ještě se hodí dodat, že dostihy s prestiží dostatečnou na to, aby byly označeny jako blacktype, se běhají pouze na západ od nás, nejbližší se pořádají v Německu a v Itálii. Nejvíc jich je ale pochopitelně v tradičních dostihových zemích – Anglii, Irsku či USA. U nás o status blacktype usiluje dostih EJC Million v rámci Evropského dne žokejů ve Velké Chuchli, ale je to běh na dlouhou trať.

Na závěr poznámka související s tématem jen okrajově. Překážkové dostihy a dostihy v některých zemích (například v USA nebo u nás) nejsou označovány jako Group, ale jako Graded. Obecně se jim všem ale říká grupové a já se toho na těchto stránkách budu držet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.