Anglický plnokrevník

Anglický plnokrevník je samostatné plemeno koní, podle některých to nejrychlejší. Jeho historie je však relativně nedlouhá a dá se díky přesným záznamům přesně vystopovat.

Jak už samotný název napovídá, historie anglického plnokrevníka začíná na britských ostrovech.  Stalo se tak v 17. století, za vlády krále Karla II., velkého příznivce rychlých koní. Po jednom ze svých oblíbenců dostal i přezdívku Rowley, která se dnes ozývá názvu jedné z drah v Newmarketu, ze kterého udělal Karel II. „hlavní dostihové město“.

V uvedené době probíhal mohutný import koní z Blízkého východu, kteří měli oživit po mnoha válkách poněkud unavenou anglickou krev. Někteří z těchto dovezených koní byli tak mimořádní, že jejich potomci monopolizovali víceméně všechny dostihové stáje světa, od těch největších po ty nejmenší.

Godolphin Arabian, George Stubbs

Konkrétně se jednalo o tři koně: Byerlye Turka, Darleye Araba a Godolphina Berbera. Přídomky za jejich jmény značí, ze které oblasti světa pocházeli. O Godolphinovi existuje nepravdivá, ale pěkná legenda, že ho údajně objevili, když v Paříži tahal vozík se džbery s vodou.

Každý z této trojice měl v některé z příštích generací potomka, který je v mužské linii předkem všech současných koní, kteří závodí v dostizích anglických plnokrevníků. U Darleye to byl jeho prapravnuk Eclipse, narozený v roce 1764, Godolphinova linie vede přes vnuka Matchema (1748) a Byerlyho potomci vychází z jeho prapravnuka Heroda (1758).

Na některá z těchto jmen dříve či později narazíte, jestliže u dostihů zůstanete. Godolphin se jmenuje asi nejznámější současná stáj, patřící šejkovi Maktoumovi, která posílá své koně do největších dostihů po celém světě. Stejnému majiteli patří i hřebčín Darley Stud.  A Eclipse Stakes je zase jeden z vrcholných dostihů ve Velké Británii.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.